Disclaimer

De informatie op de website van Skin2 Organic Cosmetics is met de meeste zorg samengesteld. Wij streven ernaar deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden maar kunnen hier geen garanties voor afgeven. Het is daarom niet mogelijk om aan deze informatie enige rechten te ontlenen.

Aansprakelijkheid.

Skin2 Organic Cosmetics aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van mogelijke fouten of tekortkomingen op deze website of het gebruik van deze website.
Skin2 Organic Cosmetics aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor, na aanschaf onjuist gebruik, toepassen of bewaren van producten die op deze website worden aangeboden.

De informatie over producten en hun toepassing mag niet worden beschouwd als advies van medische aard. Bij klachten of aandoeningen raden wij aan eerst contact met een arts op te nemen, alvorens producten te kopen of te gebruiken.
Het gebruik van natuurlijke verzorgingsproducten of natuurlijke ingrediënten biedt ook geen garantie dat géén allergische reactie zou kunnen optreden. Wij raden aan alle natuurlijke verzorgingsproducten eerst uit te testen op een stukje gezonde huid.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen en correcties aan te brengen. Prijzen, tarieven en voorwaarden zijn mogelijk aan verandering onderhevig.

Auteursrechten.

Deze website is eigendom van Skin2 Organic Cosmetics in Tilburg. Alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, inclusief teksten en vormgeving, behoren toe aan Skin2 Organic Cosmetics of haar leveranciers. Niets uit de inhoud van deze website mag zonder uitdrukkelijke en vooraf door Skin2 Organic Cosmetics verleende schriftelijke toestemming worden gewijzigd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.

Voor verdere informatie raadpleeg onze Algemene Voorwaarden. Tilburg 10-11-2019. Versie 13.0